دانلود فایل کامل شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی

سخن روز: رشد کودک در بهار بیشتر است
محصول دانلودی: شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی
به صفحه دانلود فایل : شیپ فایل خطوط همبارش استان مرکزی خوش آمدید
مشاهده توضیحات کامل در لینک پایین


خطوط هم بارش، خطوطی هستند که نقاط با بارندگی یکسان را به هم وصل می کنند.


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-10 11:45