دانلود (تحقيق جنايات جنگ و جنايات عليه بشريت)

سخن روز: یک کودک ۴ ساله روزانه بیش از ۴۰۰ سوال می پرسد
اینک شما با جستجوی عبارت تحقيق جنايات جنگ و جنايات عليه بشريت وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
كليات جنايات جنگ و جنايات عليه بشريت، جرائم بين المللي بشمار مي روند و همانند ساير جرائم موضوع حقوق بين المللي نظير جنايات عليه صلح، بر روابط ميان دولتها تاثير مي گذارند. ارتكاب اين جرائم حريم اين اعمال موضوعي است كه در چهارچوب حقوق بين الملل عمومي مطرح مي شود و منشا آن در هنجارهاي بين المللي نظير ع


ادامه مطلب نوشته شده توسط ادمین در تاریخ 2017-09-10 14:39